[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 6. juli kommer ikke til at gå stille af i fæstningsbyen Fredericia. Allerede kl. 6:30 lyder en serie på 27 skyd fra kanoner på Prins Georgs Bastion. De affyres til minde om det slag, der i daggryet den 6. juli 1849 stod mellem danske styrker inden fra Fredericia og en oprørsk slesvig-holstensk belejringsstyrke uden for fæstningen. Kanonsalven efterfølges af en reveille – et morgensignal – spillet af Slesvigske Musikkorps. Musikkorpset og en vagtstyrke fra Telegrafregimentet klædt i historiske 1800-talsuniformer marcherer gennem byen til statuen Landsoldaten, hvor Danneborg hejses kl. 8.

Sørgemarch til gravene

Dagens højdepunkt er optoget gennem Fredericia. Det går kl. 11 fra Bülows Plads til krigergravene ved Trinitatis kirke. Ruten fra Bülows Plads til krigergravene bliver tilbagelagt som sørgemarch. Soldaterne bærer derfor deres geværer i armene, de bøjer deres hoveder let forover og går så langsomt, at det ikke helt kan lade sig gøre sig gå i takt. Ved krigergravene holder garnisonspræst Peter Ø. Jacobsen en tale.

Musik og faner
Fredericias 6. juli-optog består af flagkommandoer med de nordiske flag, faner af soldaterforeninger og detachementer fra Telegrafregimentet, Hjemmeværnet og foreningen Danske Landsoldater. Musikken til marchen gennem byen bliver leveret af Slesvigske Musikkorps, Fredericia Jernbaneorkester og den ungdommelige 6. juli Garden.
Efter turen gennem byen kommer optoget tilbage til Bülows Plads, hvor garnisonskommandanten, oberst I.J. Bager, holder tale. Den såkaldte ”dronningens tale” holder direktøren for statsforvaltning Syddanmark, Ninna Würtzen. Der er også hende, der har det privilegium at udbringe et nifoldigt ”leve” for dronningen. 

Resten af dagen vil Fredericia fejre 6. juli med koncerter, konkurrencer og andre kulturelle aktiviteter – i år flere end nogensinde. Dagen sluttet lige så bragende som den begyndte nemlig med et stort festfyrværkeri kl. 23 fra Fredericia vold.