[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Vandet, luften og terrænet omkring Kongsøre vil være meget levende på jubilæumsdagen. Aktive medlemmer af Frømandskorpset vil nemlig demonstrere en række af de teknikker, som de er trænet i. Det drejer sig blandt andet om faldskærmsudspring og angreb fra vandet. Der vil desuden være en række udstillinger.

Frømandskorpset har inviteret udvalgte gæster til begivenheden – ikke mindst tidligere tjenstgørende frømænd og pårørende. Pressen inviteres hermed til også at overvære denne opvisning, som foregår i tidsrummet 12.00-14.00.

Pressens adgang til at filme og gennemføre interviews vil af sikkerhedshensyn være pålagt enkelte begrænsninger, der vil blive meddelt på dagen. Desuden er pressens adgang til det militære område i Kongsøre den 21. juni begrænset til tidsrummet 11.30-14.30. Da der er opvisningsaktiviteter i luften og på fjorden ud for Kongsøre, vil mediedækning kun kunne foregå fra land.

På grund af pladsmangel vil der ikke være mulighed for at medtage SNG vogne eller andet live-udstyr, men der vil være mulighed for at nedtage linksignal fra Forsvarets Mediecenters live-transmission under showet.
Kontaktperson er chefproducer ved FMC, Jan Lykke Carlsen (mobil +45 5114 1774).

Pressens adgang til Kongsøre indledes med et koordinerende, obligatorisk møde mellem pressen og Frømandskorpset kl. 11.30 torsdag den 21. juni.

Tilmelding for pressen til Frømandskorpsets 50-års jubilæum skal gives til Sissen Leidesdorff på mail: sissen@ftv.dk senest mandag den 18. juni 2007.