[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Få, gode råd kan gøre en sommer ved vandet mere sikker for badende og sejlere, men går det galt, er Forsvaret klar med en livreddende indsats. Det var Forsvaret 110 gange i første halvår af 2007. De budskaber bad Forsvaret den danske presse bringe videre under årets temadag om søredning og badesikkerhed. Tirsdag den 3. juli var vandet ud for Langelinieanlægget i Horsens scene for temadagen – Forsvarets fremstød for en mere sikker sommer ved vandet.
Pressen blev inviteret på en flyvetur med Forsvarets nye redningshelikopter EH-101 Merlin og fik en demonstration af, hvordan et menneske i nød på havet bliver reddet i sikkerhed om bord. Pressen fik også lejlighed til at møde de uundværlige civile samarbejdspartnere, Forsvaret trækker på ved en hver maritim redningsmission, nemlig Falck, politi og det lokale, kommunale beredskab.

Pressens hjælp er nødvendig
Både den nationale og regionale presse mødte talstærkt op i Horsens, og effekten sås tydeligt i samme dags mediebillede til stor tilfredshed for temadagens arrangør.
”Kun med pressens hjælp kan det lykkes at få de gode råd ud til badende og sejlere og derved redde flere menneskeliv”, siger arrangør chefsergent Per A. Rasmussen fra Forsvarets Mediecenter. De gode livreddende råd lyder:

Sejlere!
Tag redningsvesten på. Bland ikke alkohol og sejlads. Ring hjem. Lær et søkort at kende.

Badende!
Bad aldrig alene. Lær at svømme. Svøm langs med stranden. Gå op, når du fryser.