[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hærens Operative Kommando modtog lørdag den 16. juni 2007 en telefonopringning fra en kvindelig tidligere tolk. Hun meddelte, at hun fra en anden tolk, som opholder sig i Irak, angiveligt skulle have modtaget en mail, der angav, at en tolk, der tidligere skulle have arbejdet for den danske bataljon, skulle være blevet dræbt inden for den seneste måned. Den tidligere tolk oplyste videre, at jf. mailen skulle den dræbte have haft en mobiltelefon med telefonnumre på andre tolke fra daværende periode. De andre tolke frygtede på den baggrund for deres sikkerhed. Den kvindelige tolk oplyste, at hun i svaret på mailen havde opfordret de irakiske tolke til at søge kontakt til det danske kontingent i Irak. Kvinden ønskede ikke at oplyse telefonnummer eller mailadresse til Hærens Operative Kommando. Ved Hærens Operative Kommando kunne man ikke finde oplysning om, at en tolk skulle være blevet dræbt i den periode, som den kvindelige tolk oplyste, ligesom man ikke med de foreliggende oplysninger kunne identificere den kvindelige tidligere tolk.

Hærens Operative Kommando sendte om eftermiddagen lørdag den 16. juni 2007 en skriftlig melding om sagen til Forsvarskommandoen. Den vagthavende officer i Forsvarskommandoen orienterede via telefon samme eftermiddag rutinemæssigt en sektionschef i Forsvarskommandoen og en kontorchef i Forsvarsministeriet om henvendelsen. Der var enighed om, at man skulle se, om man kunne komme sagen nærmere og eventuelt få verificeret de omhandlede oplysninger og derefter i givet fald vende tilbage.

Forsvarschefen blev på det foreliggende grundlag ikke orienteret i weekenden om henvendelsen til Hærens Operative Kommando i det informationen ikke nåede at blive bekræftet, og mandag den 18. juni blev sagen som bekendt bragt i pressen.

Forsvarskommandoen skal beklage, at Forsvarskommandoens besvarelse af spørgsmål fra medierne om, hvornår Forsvarskommandoen havde oplysninger om sagen ikke har været tilstrækkelig præcis.