[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 17. juni blev missilfartøjet Viben ramt af et næsten total strømsvigt, mens det var på patrulje i farvandet ud for Libanon. Strømsvigtet efterlod Viben uden fremdrivning, kommunikation etc.


 


HSWMS Sundswall som også patruljerer i området ud for Libanons kyst kom til undsætning, og slæbte Viben frem til Limassol.


Et eksempel på nordisk samarbejde

Undervejs lykkedes det for maskinbesætningen at begrænse skadens omfang i en sådan grad, at de på reden ud for Limassol kunne starte begge hovedmotorer og sejle i havn for egen kraft.
 
På kajen stod OPLOG TEAM ALFA klar til at tage imod og yde den nødvendige assistance, og i løbet af de efterfølgende dage blev der arbejdet ihærdigt for at få VIBEN klar til næste patrulje. Alle involverede parter, lige fra støttestrukturen hjemme i Danmark over den lokale agent på Cypern til VIBENs egen besætning ydede en formidabel indsats for at få missilfartøjet klar – og derfor lykkedes det.

VIBEN forlod igen Cypern Sct. Hans aften med kurs mod Libanesiske farvande. Denne patrulje bliver den sidste med SKADENS
besætning om bord, og de afløses planmæssigt af VIBENS egen besætning med udgangen af denne måned. 

Læs også på Søværnets Operative Kommandos hjemmeside.