[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En dansk hærstyrke på 20.000 mand under ledelse af general Bülow foretog den 6. juli 1849 et udfald inde fra Fredericia fæstning mod en slesvig-holstensk belejringsstyrke. 524 danske soldater faldt heriblandt general Olav Ryes. Udfaldet blev et vendepunkt i den interne krig mellem Danmark og kongerigets oprørske hertugdømme Slesvig-Holsten. Den begivenhed markeres højtideligt hvert år af Telegrafregimentet med fakkeltog, æresvagter og kransnedlæggelser.

Kranse ved mindesmærkerne
Allerede den 5. juli markerer Telegrafregimentet slaget den 6. juli 1849. Kl. 12 tager en vagtstyrke fra regimentet iført historiske uniformer opstilling ved den berømte statue Landsoldaten. I løbet af eftermiddagen lægger Telegrafregimentets chefer kranse ved major Krabbes mindesten i anlægget på Fælledvej, ved mindesmærket ved Hejse, ved Landsoldaten og ved general Ryes mindehøj. Kl. 20:15 lægger chefen for Telegrafregimentet sin krans på krigergraven ved Fredericias Trinitatis kirke.

Fakler i sommernatten
Når mørket falder på – så godt det nu kan på en sommeraften – drager et fakkeltog af borgere og soldater kl. 22 gennem byen fra Landsoldaten til det gamle rådhus på Bülows Plads. Med i fakkeltoget går detachementer fra Telegrafregimentet og Hjemmeværnet samt de to orkestre Slesvigske Musikkorps og 6. juli Garden fra Fredericia. Kl. 23 standser toget ved rådhuset, og direktør Niels Jacobsen holder årets tale.