[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hold 2 ankom lørdag til Irak for at afløse Hold 1, der har gjort tjeneste små tre måneder i det danske helikopterdetachement.
- I går fandt den officielle faneoverdragelse sted. Nu er det os, der kører biksen og har ansvaret for flyvninger, siger S. Heise, presseofficer for Hold2.
Det nye hold blev mødt af en mur af varme, da de ankom. Termometret viser op til 40 grader om dagen, og det skal det 50-mand store hold vænne sig til at arbejde i. Lidt lettere går det for Fennec-helikopterne, der har fløjet til ug selv i 50 graders varme.

Makkerarbejde
De første fire dage er gået med at overdrage arbejdet fra Hold 1 til Hold 2.
- Vi er selvfølgelig forberedt hjemmefra, men nogle ting kan vi først finde ud af, når vi står hernede, understreger S. Heise.
Derfor har folkene fra Hold 2 arbejdet tæt sammen med de kolleger, hvis arbejde de skal overtage. Men det er ikke alt sammen gået op i arbejde.
- Mange af soldaterne kender hinanden hjemmefra, så der har også været masser af social snak. Der er blevet vist billeder og fortalt utallige historier, siger S. Heise.

Døgnet vendes om
Det er ikke kun varmen, som Hold 2 skal leve med de næste tre måneder. Der flyves både dag og nat, så derfor skal flere af soldaterne nu også vende deres døgnrytme. Natarbejde slider både på sind og krop, så alle de erfaringer, som Hold 1 har samlet, skal gives videre til de nye folk.
Til gengæld kan Hold 2 glæde sig over, at beskydningerne af deres base har været aftagende til et minimalt niveau siden midten af august.

Hold 1 har fløjet mere end 300 timer med de fire Fennec-helikoptere og gennemført mere end 150 missioner i de små tre måneder, de har været i Irak.