[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I tre graders frost ruster danske soldater sig lige nu til et halvt år under den irakiske sol. Selvom det kan være svært at sammenligne et hvidt øvelsesterræn i Oksbøl med det noget mere sandfarvede Irak, kører øvelsen efter de samme principper som gælder i missionsområdet.

Klar til at overtage
Ifølge Chefen for DANCON hold ni, oberstløjtnant Kim B. Petersen, er de danske soldater klar til at overtage opgaven, med at sikre stabiliteten i området omkring Basra.
”Det har været en rigtig god øvelse. Både officerskorpset og soldaterne er blevet udfordret, og vi har fået afprøvet de ting vi skal kunne. Nu er vi klar til komme af sted,” siger han. Han ser frem til at lede en kompetent bataljon, og glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

Realistisk øvelse
Den missionsorienterede uddannelse justeres hele tiden efter det forrige holds erfaringer, og for at sikre en realistisk oplevelse deltager en stor momentstyrke. Den ledes af hærens sprogofficerer, der har et godt indblik i irakisk kultur, og dermed kan skabe et spil, der ligner situationen i missionsområdet.

Alle situationer øves
Soldaterne trænes blandt andet i at håndtere forhandlinger med klanledere og lokale politikere, men øvelsesledelsen tilstræber, at uddannelsen kommer hele vejen rundt:
”Soldaterne bliver afprøvet i alle de typer af operationer, de kan komme ud for dernede. Vejret er faktisk det eneste, der ikke ligner virkeligheden” forklarer oberstløjtnant P.K. Nielsen, som er næstkommanderende i 2. brigade, der tilrettelægger øvelsen.

Parade fredag
Fredag formiddag er der afskedsparade, hvor blandt andre chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, ønsker sine soldater god tur. Hold otte afløses i begyndelsen af februar.