[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Opkaldet kom til skibet fra Grønlands Kommando lørdag d. 15. om aftenen. Det var tid til at rykke vestover.
- Der ligger en engelsk fisker ved Østkysten. Han har en ulovlig fangst af torsk ombord.
Hvidbjørnen bliver sendt efter skibet Marbella med den ene opgave at lave inspektion af dens last.
Efter godt tre dage resulterer inspektionen i et bødeforlæg på knap 2 millioner.

Mistanke mod engelsk fisker
Forud for lørdagens ordre er gået et forløb med tæt kommunikation mellem Grønlands Kommando og Grønlands Fiskerilicens Kontrol i Nuuk. Allerede siden d. 7. september har myndighederne haft mistanke om, at englænderen fiskede ulovligt og bedt ham indstille fiskeriet. Selvom fiskeren havde orden i sine licenser, var det ulovligt fiskeri han i starten af måneden udførte, da han fiskede torsk i området omkring 64 grader nord. Her er det nemlig ikke lovligt at fiske torsk.
Da myndighederne mandag d. 10. får en melding fra fiskerne om, hvad han har fanget, viser den, at Marbella har en betydelig mængde ulovlige fisk og de beslutter at tage ud på skibet og gennemføre en inspektion.

Hvidbjørnen kommer til området mandag morgen og får identificeret fiskeren. Men inspektionen går ikke i gang med det samme.
- Det var simpelthen ikke muligt at sende inspektionsholdet over på båden. Der var for meget vind og for store bølger, til at det var sikkert, fortæller fiskeriofficer premierløjtnant Tom Jensen fra Grønlands Kommando.

Inspektioner er fremtidssikring
Inspektionsskibene der til hverdag sejler i Nordatlanten har udover territorialhævdelse som fast opgave at inspicere fiskerbåde. Oftest er det rutineopgaver, som intet fører med sig, men ind i mellem resulterer det i pågribelse af fiskere med ulovlig fangst og deraf følgende værdikonfiskationer.
- Fiskeriinspektionen er en vigtig opgave for at sikre et bæredygtigt fiskeri i Grønland. Fiskeri er jo uden sammenligning det største erhverv i Grønland, så det er vigtigt, at landet kan have et omfattende og samtidigt bæredygtigt fiskeri. Det er en fremtidssikring. Og det er heldigvis sjældent, at vi tager nogen i at fiske ulovligt, forklarer Tom Jensen.

Største bødeforlæg i nyere tid.
Inspektionen blev endelig gennemført tirsdag. Beviserne imod fiskeren er i hus, og han blev afhørt på Hvidbjørnen og præsenteret for anklageskriftet og et bødeforlæg på 1,825 millioner kroner. Det største bødeforlæg i nyere tid. Derefter udbad føreren af skibet sig noget betænkningstid til at finder ud af, hvordan sagen skal forløbe fra nu af. Derfor blev han, sammen med et besætningsmedlem fra Hvidbjørnen ført tilbage til Marbella.

Grønlands Kommando venter lige nu på en tilbagemelding fra Hvidbjørnen om, hvad den engelske fisker har bestemt sig for.

Læs mere om baggrunden for inspektionen.