[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I denne uge er ca. 200 irakere indrejst til Danmark - hovedparten med henblik på at søge asyl. Der er tale om tolke, andre tidligere ansatte ved danske myndigheder i Irak samt disses nærmeste familiemedlemmer.

Indrejsen er sket på baggrund af regeringens beslutning - og aftalen med Dansk Folkeparti - angående håndteringen af situationen for de irakiske tolke m.fl.

Forsvaret har stået for transporten af de Irakiske tolke og deres pårørende.

Læs mere om transporten af de irakiske tolke på HOK´s og FTK´s hejmmesider.

Hærens Operative Kommando

Flyvertaktisk Kommando

Læs også presseofficer i Irak, Lasse Nelson´s beretning om tolkenes afrejse fra Irak.

Hærens Operative Kommando