[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Som et led i den almindelige og rettidige militære planlægning opstiller Hæren et antal mindre led og enheder, der om nødvendigt skal kunne indsættes til støtte for udsendte danske styrker.

Tidligere indsat i Kosovo
Disse "reserver" kaldes i militært sprogbrug for Quick Reaction Forces (QRF), og de opstilles, udrustes og uddannes således, at de inden for en nærmere fastlagt varslingsperiode kan udsendes, såfremt der opstår et specifikt behov for det, og hvis det er politisk godkendt.

Hæren udsendte således i 2004 en let bevæbnet styrke til forstærkning af den danske bataljon i Kosovo, da der opstod omfattende uroligheder, og da bataljonen havde været konstant indsat gennem en længere periode.

Læs mere på HOK's hjemmeside