[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Mange steder på Balkan er det en tradition, når man fejrer noget, at skyde op i luften med rifler og pistoler. Fænomenet kaldes happyshooting. I Kosovo er happyshooting en tradition ved fester og bryllupper.

-Happyshooting hører selvfølgelig til i småtingsafdelingen. Men vi vil ikke have det. Derfor vil vi begynde sætte ind over for det i næste uge, fortæller fungerende presseofficer, Kaptajn Michael Andersen.  

De næste 14 dage vil KFOR køre en oplysningskampagne, der fortæller, at KFOR ikke accepterer, at befolkningen ligger inde med våben. 

- Dette er problemets kerne. De skyder jo ikke nogen, men happyshooting indikerer jo, at der stadig er mange våben i området. Og de våben har en negativ virkning på den ro, vi skal opretholde her i området, fortæller Michael Andersen.

Efter den 14 dage lange oplysningskampagne vil KFOR sætte ind mod skydende festdeltagere og bryllupsgæster.

- Ved at starte med en oplysningskampagne, vil vi prøve at tage det hele lidt gelinde. Dermed håber vi, at folk vil komme til besindighed og fornuft, så vi ikke behøver at fare alt for hårdt frem, fortæller Michael Andersen. 

KFORs vigtigste opgave er, at holde ro og orden i Kosovo, og sørge for at befolkningen har et fredeligt og sikkert område at være i. Folkene i KFOR mærker dagligt, at der er brug for dem.

- Folk er glade for at se os, når vi er på patrulje. Det er den største accept, vi kan få, fortæller Michael Andersen.