[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg

Med en kvindelig kontreadmiral i spidsen har seks officer fra den kinesiske flådes logistiske afdeling i denne uge besøgt 2. eskadre på flådestaion Korsør. Formålet med besøget var at høre om Danmarks erfaringer med at indrette et felthospital i containere på de fleksible støtteskibe.
- Kineserne er positivt interesserede i konceptet. De er imponerede over, hvor stor fleksibilitet der er i skibene i forhold til deres størrelse, siger oberstløjtnant Claus Wessel-Tolvig fra Forsvarskommandoen.

Inden besøget i Danmark havde den kinesiske delegation besøgt Storbritannien og Frankrig.

Den kinesiske interesse for det danske koncept hænger sammen med, at den kinesiske flåde står foran en omstrukturering. Flåden er i øjeblikket primært egnet til kystnære operationer. Men kineserne er interesserede i at kunne deltage mere i internationale operationer. Eksempelvis med hospitalsskibe.

Fleksibilitet  fascinerer
Danmark har arbejdet med mulighederne for at indrette felthospitaler i containere siden Forsvaret i begyndelsen af 1990’erne, begyndte at sende soldater til Balkan. Containerhospitalet har dog aldrig været udsendt. De fleksible støtteskibe er dimensioneret og indrettet, så de blandt andet kan rumme et felthospital med 22 containere. Skibene kan også bruges som transportskibe og kommandoskibe, samtidig med, at de er bevæbnede som fregatter. Det fascinerede kineserne, fortæller Wessel-Tolvig.

Kineserne var ikke umiddelbart på tur for at købe ind. Men Danmark viser gerne frem.
- Det er en del af det danske sikkerhedssamarbejde. Vi vil gerne vise åbenhed, og vi er stolte over det fleksible system. Vores flåde er lille, men den er smart, siger Claus Wessel-Tolvig