[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets øverste ledelse og presseofficerer er samlet i Skalstrup på Sjælland. Fra mandag d. 26. til onsdag d. 28. februar skal de diskutere, hvordan Forsvaret kan kommunikere bedre med unge.

Forsvaret har succes med rekruttering blandt de unge, men der er stadig et imageproblem. Nogle unge har svært ved at forstå, hvad Forsvarets mission og værdier er. Derfor skal der gøres en ekstra indsats for at påvirke de kommende meningsdannere.

Oplægsholdere udefra vil komme med indspark til debatten. Oplægsholderne ved årets konference er blandt andet chefredaktøren for ungdomsbladet Chili og en selvstændig fremtidsforsker. Derudover er der oplæg fra interne kræfter i Forsvaret.

Dialog og livsstil
Mads Madsen er medierådgiver i Nokia. Han mener, nøglen til at nå de unge er, at forstå dem. Som kommunikatør skal man i dialog med de unge og sælge livsstil. Han understreger, at et liv i Forsvaret er en helt speciel livsstil.
Han siger, det også er vigtigt, at fokusere på at bevæge sig væk fra de traditionelle medier og mere over mod internet-medierne, for at nå de unge.