[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Med søværnet, som den største bidragyder, er skønsmæssigt mindst 700 ansatte i Forsvaret hver dag året rundt på søen, i luften eller på landevejene for at løse opgaver i det nationale beredskab. Søværnets daglige opgaver omfatter blandt andet farvandsovervågning. Værnet har konstant skibe på vandet både i de hjemlige farvande og ved Grønland og Færøerne. Skibene overvåger dansk suverænitet og udfører fiskeriinspektion. Men skibene er også en væsentlig del af søredningstjenesten. Den yder årligt flere hundrede assistancer til  skibsfarten, fritidssejlere og badegæster. Skibene deltager også i overvågningen af havmiljøet. Hvis en olieplet driver mod de danske strande, har søværnet to store miljøskibe, og flere små klar til at sejle ud med kort varsel for at stoppe forureningen. Søværnet reagerer stort set dagligt på olieobservationer, mens egentlige forureninger heldigvis forekommer sjældent.

Flyvende ambulancer
Flyvevåbnet spiller også en rolle i miljøovervågningen. I 500 timer om året har flyvevåbnet specialudrustede fly på vingerne for at opdage forurening på havene, og hvis det er muligt afsløre synderne. Flyvevåbnets radarer overvåger hele tiden luftrummet over Danmark, og flyvevåbnet er altid klar til at sende F-16 fly på vingerne med ultrakort varsel, hvis et uidentificeret fly kommer ind i dansk luftrum. Også i søredningstjenesten spiller flyvevåbnet en væsentlig rolle. Tre redningshelikoptere, fire i særlige situationer, er altid klar til at løse redningsaktioner på havet. Eller til at rykke ud som flyvende ambulancer, når alvorligt syge patienter skal fra de mindre øer til de store hospitaler. Redningshelikopterne går i luften omkring 500 gange om året.

Selv om det ikke fylder meget i sammenligning med det internationale engagement, løser hæren også nationale opgaver. Ud over bevogtningsopgaver drejer det sig blandt andet om ammunitionsrydning. Ammunitionsrydningshold på Sjælland og i Jylland yder flere gange om ugen assistance til politiet, når der er fundet sprængstof eller ammunition.