[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

Korporalen er på vej tilbage i geledderne i den danske hær. Forsvaret og de faglige organisationer har aftalt, at mellem 400 og 500 overkonstabler i den kommende tid bliver udnævnt til korporaler. Tiltaget er en del af forsvarsledelsens "operation bedre hverdag", som skal forhindre at for mange ansatte forlader forsvaret.Guleroden for overkonstablerne er en lønsigning samt prestigen i at komme et trin op på karrierestigen.

Hvis man f. eks. er næstkommanderende i en gruppe, IT/Local Area manager, hjælpeinstruktører/gruppefører ved militærpolitiet og i andre uddannelseskrævende specialistfunktioner har man gode chancer for at blive korporal. Generelt vil det være de overkonstabler, der gør en god indsats og har føreregenskaber, som kan blive korporaler.

Læs mere på hærens hjemmeside