[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Før korvetten skal indgå i NATO-styrken skal den bestå en såkaldt
Operationel Readiness Evaluation.
Eksamen er en del af en flådeøvelse, der foregår fra den 26. februar til den 9. marts.
Søværnets taktiske stab har ansvaret for øvelsen og for evalueringen af korvetten.

Som del af NATOs stående flådestyrke skal skibet deltage i en længerevarende tur i løbet af efteråret. Turen er endnu ikke fastlagt, men formålet er, at NATO vil demonstrere sin evne som global aktør med et højt indsatsberedeskab.

Men Olfert Fischer skal først lige bestå eksamen.

Læs mere på søværnets operative kommandos hjemmeside.