[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Vi hugger hårdt til, når to svar ligner hinanden så meget, siger Bo Nørnberg.

Han er overlæge ved infirmeriet på Flyvestation Karup, og de to svar han taler om, kommer fra undersøgelsen af to personer fra flyvestationen, som begge har døjet med lungebetændelse. I begge tilfælde har der nemlig været mistanke om legionærsyge.

Med nogle ugers mellemrum er to elever ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole blevet behandlet for lungebetændelse. Hos begge personer er der blevet fundet antistoffer mod legionella-bakterien.

- Vi har ikke påvist legionella, kun antistoffer. Det kan betyde to ting: Enten har de legionellalungebetændelse, eller også har de en almindelig lungebetændelse og har så antistoffer fra tidligere. De kunne stamme fra et besøg i middelhavslandene. Vi kan ikke være sikre, og derfor arbejder vi ud fra et sikkerhedsprincip, siger Bo Nørnberg.

Legionellabakterien trives i lunkent vand, og derfor er rørledningerne blevet gennemskyllet og undersøgt, ligesom en indkvarteringsbygning midlertidigt er blevet lukket. Der er dog ikke blevet fundet spor af bakterien. De to elever er blevet behandlet med antibiotika og har det fint - de har ikke været indlagt, men er ifølge Bo Nørnberg "trætte og flade" som alle andre med lungebetændelse.

Legionærsyge

  • Legionærsyge er en alvorlig form lungebetændelse, som skyldes bakterien legionella pneumophila. Bakteriens navn skyldes, at den første gang blev fundet i 1976 ved et møde for amerikanske krigsveteraner (American Legion).
  • Bakterien findes i vand og trives specielt godt i stillestående, lunkent vand. Sygdommen rammer, hvis man inhalerer forstøvet vand, der indeholder legionellabakterien, hvorefter der kan udvikle sig en infektion i lungerne.
  • Typiske smittekilder er brusere, vandhaner, toiletter, airconditionanlæg, drikkevandsbeholdere og ismaskiner.
  • En legionellainfektion kan variere fra en mild luftvejsinfektion til en livstruende lungebetændelse. Legionærsyge behandles med antibiotika, og behandlingen er meget afhængig af, at den startes så tidligt som muligt. Der registreres årligt cirka 100 tilfælde af legionærsyge i Danmark.