[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Næsten 400 chefer fra flådestationer, flyvestationer, regimenter, skoler og centrale tjenester var i går samlet på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Her fremlagde Forsvarets øverste ledelse en plan med 66 punkter, der skal forbedre bemandingssituationen.

Forsvaret mangler i underkanten af 1900 medarbejdere fordelt på alle kategorier af medarbejdere. Alene i år regner ledelsen med at omkring 150 officerer, ud over dem, der stopper på grund af alder, siger farvel. De ansatte har nemlig nemt ved at finde job uden i det civile.

Forsvaret kan stadig løse sine opgaver, men forsvarschef Jesper Helsøe advarede på stormødet om, at det ikke er tilfældet om bare fem år, hvis udviklingen ikke vendes nu.

- Forsvaret er ikke i krise, men hvis vi ikke gør noget nu, så siger min fornemmelse mig, at vi kan få en krise.

Den samlede vægt
De 66 punkter i strategien dækker alt fra et større indtag på sergentskolerne, en hjemrejse mere til udsendte soldater, operationer på forsvarets regning ved udsendelser, mere hjælp til udsendtes familier og til en forbedring af reservedelssituationen. Det skal fjerne årsagerne til utilfredshed og frustration blandt de ansatte.

- Der er ikke ét tiltag, der er det vigtigste. Det vigtigste er de 66 tiltag lagt samme i en bunke. Det er den samlede vægt, der skal gøre en forskel, forklarer chefen for forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen.

Også forsvarets internationale engagement bliver berørt. Der bliver ikke skåret ned på operationerne i Irak, Kosovo og Afghanistan. Men hvor forsvaret tidligere har regnet med at sende 1400 soldater for hærens vedkommende og 500 fra flyvevåbnet og søværnet på international mission i 2008, er tallene nu henholdsvis 1100 og 350. Målet er dog stadig, at Forsvaret i 2009 kan have 2000 soldater ude i verden.