[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

Nu bliver reglerne for, hvordan du må anvende Forsvarets køretøjer, ændrede. Det er slut med at foretage eftersyn og almindelig vedligeholdelse. Justeringen af reglerne sker for at fritage dig for unødige arbejdsbyrder og administration.

Du skal i fremtiden kun have en gennemgang af de særlige administrative forhold, der gælder for anvendelse af Forsvarets køretøjer – fx forhold ved uheld og tankning. Fra starten af 2008 kan du få lov at køre i Forsvarets personbiler, når du har gennemgået et e-learningmodul på Forsvarets Elektroniske Skole. Indtil den webbaserede løsning er klar, kan du henvende dig til en køreinstuktør, -assistent eller –vejleder for at blive orienteret om kørsel i Forsvarets personbiler. Tidligere brugte mange medarbejdere en eller flere dage på at blive omskolede, for at få tilladelse til at køre i helt almindelige personbiler.

Alle brugereftersyn for person- og varebiler afskaffes fra nu af. Du skal altså ikke længere gennemføre fx daglige eftersyn. Fremover ligger dette ansvar ved den køretøjsforvaltende myndighed, som sikrer, at nødvendige eftersyn og almindelig vedligeholdelse bliver gennemført. Du skal blot sikre at køretøjet er i forsvarlig stand. Det gælder jo for alle trafikanter ifølge færdselsloven.

Kun Forsvarets personbiler og varebiler er omfattet af ændringen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et køretøj betragtes som en person- eller varebil kan du rette henvendelse til din garagemester eller det lokale støtteleelement. De har alle informationer om reglerne.

Hvis du allerede har modtaget uddannelse i at køre i en af Forsvarets personbiler, så kan du som før bruge køretøjet.