[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret sætter fokus på medarbejdernes helbred og sundhed. Motions- og idrætsområdet styrkes ved, at Forsvaret får 20 nye idrætsledere, som bliver fordelt ved tjenestestederne og her skal arbejde tæt sammen med infirmerierne. Generelle helbredsundersøgelser gennemføres hurtigt. Der ydes økonomisk hjælp til behandling af nogle helbredsmangler i forbindelse med international tjeneste.
Forsvarets Sundhedstjeneste, som skal gennemføre ledelsens tiltag i praksis arbejder på højtryk i disse dage. Der er mange nye ideer og målsætninger, som skal hjælpe Forsvaret til at fastholde medarbejderne.

Flere læger og resultatløn
Der skal hurtigt laves et samlet overblik over medarbejdernes sundhedstilstand. Derfor skal alle ansatte indenfor kort tid have været igennem Sundhedstriaden, som blandt andet omfatter grundige helbredsundersøgelser ved tandlæge og læge.
Det vil øge behovet for medicinsk arbejdskraft. Det behov bliver dækket ved at Forsvaret involverer alle sine rådighedslæger, samtidig med at der laves kontrakter om resultatløn og honorering for medarbejde med Forsvarets tandlæger og klinikassistenter.

Økonomisk hjælp til nogle helbredsproblemer
Forsvarets Personeltjeneste får mulighed for økonomisk at hjælpe medarbejdere med nogle helbredsmangler, der gør den pågældende midlertidigt uegnet til internationalt tjeneste.
Hjælpen kan ydes til helbredsmangler, der ikke er omfattet af et offentligt betalt behandlingstilbud, og hvor behandlingen hurtigt vil kunne gøre medarbejderen egnet til tjeneste. Ordningen omfatter betaling for operationer for nærsynethed og visse tandlægebehandlinger, der ikke ydes tilskud til fra sygesikringen.
Der bliver i øjeblikket arbejdet på et forvaltningsgrundlag, som mere præcist regulerer, hvordan og hvornår tilskud kan opnås.