[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

         Nijmegen medalje

I dag er det sidste chance for at tilmelde sig til årets Nijmegenmarch i Holland. Marchen afvikles fra den 17 til 20 juli 2007.

Marchen gås som en 4  gange 40 km march over fire dage. Hvert år deltager 3-400 medlemmer af hjemmeværnet og 3-400 fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Redningsberedskabet.

Nijmegenmarchen tiltrækker 40000 andre deltagere fra 50 lande.

I år har Hjemmeværnet med MJ J.P.Birk Asholt som leder, påtaget sig opgaven med at stå for det samlede arrangement.

Hvis en sidste øjebliks tilmelding skal afsted, så hast ind på

www.nijmegen.dk

for yderligere informationer.