[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Med det nye knaphulsmærke på jakken bliver det synligt for alle, at her er en dansk veteran, der har været med til at gøre en forskel. Mærket er en påskønnelse for den indsats, de danske soldater har gjort ude i den store verden for at skabe sikkerhed og demokrati.
- Det er alle tiders med det nye veteranmærke. Vi har manglet en fælles markering af veteraner. Nu kan vi kende hinanden, siger Bjarne Hesselberg, der er leder af Kammeratstøtteordningen.
Veteranmærket har været undervejs i en årrække, men nu er det en realitet.
- Soldater oplever et stærkt fællesskab, når de er ude i mission, men når de kommer hjem, skal kammeratskabet bibeholdes, og det kan vi som veteranforening sørge for ved blandt andet at uddele et veteranmærke, siger Bjarne Hesselberg.

De første modtagere
Det er veteraner fra alle tre værn, der kan få mærket.
- Med medlemsbladet ”Den blå baret” følger et veteranmærke. Bladet havner hos vores medlemmer her i midten af august. Yderligere har vi lavet en aftale med Forsvaret om, at bladet også omdeles gratis til de cirka 1860 soldater, der kom hjem i februar, siger Bjarne Hesselberg.
Samtidig får alle de enheder fra hæren, der kommer hjem fra international tjeneste her i august, udleveret et veteranmærke af deres chefer i forbindelsen med hjemsendelsen.
Søværnets Operative Kommando har også meldt sig på banen og vil udlevere veteranmærket til deres besætninger, der kommer hjem.

Alle veteraner kan få mærket
Veteranmærket uddeles gratis til veteraner. De veteraner, der ikke i første omgang modtager mærket, kan rekvireres det hos Kammeratstøtteordningen. Adressen er Bakkebøllevej 12, 4760 Vordingborg. Brevet skal indeholde frimærker til en værdi af 8,25 kr. De dækker omkostninger til forsendelse. Skriv også navn, adresse og telefonnummer samt informationer om den mission, man har været udsendt på.

Læs mere om veteranmærket.