[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Rasmus Voss

- Vi savner en måde, hvorpå vi kan definere, hvad der vi skal opnå, når vi er ude, og hvornår vores opgave er færdig. Vi kan jo etablere el og vand i årevis uden at blive færdige, og hvis vi ikke fastlægger nogle mål, kan vi ikke jo ikke lave effektmålinger på, om det virker. Vi er uenige om, hvorvidt det kan lade sig gøre eller. Så det er noget, vi må tænke nærmere over, fortæller Jes Rasmussen. Han er oberstløjtnant og leder et samtænkningsseminar, der skal afklare, hvad Forsvaret har lært af sin genopbygningsindsats ved de internationale missioner.      

For at kunne måle resultaterne af det lange seje træk, må man sætte nogle overordnede mål. Og der er delte meninger om, hvorvidt det er en god ide.  

- Hjemmefra kan man sagtens sætte sig et mål om, at befolkningen dernede skal have vand i deres huse. Men når man så kommer ned til missionen, kan det vise sig, at vi slet ikke opererer i det område, vi har planlagt genopbygning i. Et andet problem kan være, at en styrke fra et andet koalitionsland - eller en ikke-statslig organisation, en NGO - allerede er gået i gang med opgaven, eller at myndighederne i den lokale provins meget hellere vil have installeret strøm, fortæller Jes Rasmussen

Det er Forsvarets opgave er at skabe stabilitet og sikkerhed i et område, så NGO’er og andre civile kan påbegynde genopbygningen. Men der hvor sikkerheden ikke er god nok, står Forsvaret for genopbygningen. Det er vigtigt at høste nogle af de erfaringer, som NGO’er har gjort i forbindelse med deres indsats for at bringe de krigshærgede lande på fode igen. Samtænkningsseminaret foregår derfor i samarbejde med Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. NGO’er som Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp deltager også, hvor andre emner som mediehåndteringen af Forsvarets indsats og soldaternes uddannelse til missionerne vil blive diskuteret.