[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Major Anders Johan Stæhr Storrud blev bisat fra Garnisonskirken den 24. oktober ved en smuk ceremoni, der havde samlet et stort opbud af gæster, venner og kollegaer.

Kisten bæres ud af Garnisonskirken af fire officerer fra Den Kongelige Livgarde og to af Anders Storruds brødre. Foto: Leif Ernst.

De officielle gæster var forsvarsminister Søren Gade, forsvarschefen general Hans Jesper Helsø, Chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Poul Kiærskou, chefen for Den Kongelige Livgarde oberst Lasse Harkjær og chefen for 1. Brigade oberst Peter Bartram.

USA var repræsenteret ved sin forsvarsattaché i Danmark, Captain (Navy) Roger Caldiron og af hærattaché Major Emily Thomas.
Storbritanniens repræsentant var forsvarsattaché Wing Commander Richard MacCormac.

Mere end 500 gæster deltog i bisættelsen. Foto: Leif Ernst.

I starten af den kirkelige handling sang to fra Københavns Drengekor "I østen stiger solen op".
Senere blev der sunget og spillet "Kringsatt av fiender" af Nordahl Grieg, "Som en rejselysten flåde" af Helge Rode og "Befal du dine veje" af Paul Gerhardt.

Det var feltpræst Jesper Svendsen, der forestod den kirkelige handling, og i slutningen af sin prædiken sagde han:

- Der vil være en tom plads i familien, blandt venner og kollegaer, der vil være et hul i fællesskabet, som I ikke kan fylde ud, men som I skal række henover ved at samles, tale og tie - og mindes.
Lad os i den svære tid fremover gøre teologen og filosoffen Søren Kierkegaards ord til handling ved, "at det er en Kjærlighedens Gjerning, at mindes en Afdød".
Anders Storrud er ikke mere.
Men lad os alle ære Anders og holde mindet om ham levende.

Kisten blev båret ud af fire officerer fra Den Kongelige Livgarde og to af Anders Storruds brødre, og det skete til tonerne af John Denvers "Leaving On A Jet Plane".

Da kisten var placeret i rustvognen, blev der blæst "Last Post".

Kisten er placeret i rustvognen. Til venstre de fire officerer, der var med til at bære kisten ud, og tre af major Storruds soldater fra Afghanistan. Foto: Leif Ernst.

Efter bisættelsen var der mindesammenkomst i Odd Fellow Palæet.

Præstens læsning og tale (pdf)

Fotos til fri redaktionel anvendelse