[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Et vejrfænomen, der kan optræde, er whiteout. Det er sne, som hvirvles op, så udsynet er nedsat til det rene ingenting.
Det er en tilstand skabt naturligt eller kunstigt. I den naturlige form er det blæsevejr, der er årsagen. Det kan f.eks. ske, hvor flyvevåbnet træner overlevelsesøvelse i arktiske forhold. Det farlige er, at orienteringsevnen forringes eller forsvinder helt. At det skal tages alvorligt, vidner forholdsreglerne f.eks. på Thule Airbase i det nordlige Grønland om. Når det blæser op, kommer vinden næsten altid inde fra indlandsisen, og den bærer en masse sne med sig.

Livsfarlig nulsigt
Stormberedskabet er delt op i tre faser, og i fasen, hvor det blæser mest, er der whiteout på Thule Airbase. I den situation er det forbudt at forlade bygningerne. Man skal blive, hvor man er, og det er ensbetydende med fyring eller hjemsendelse, hvis man trodser forbuddet. Det er ikke for sjov. I whiteout er sigtbarheden nul, orienteringssansen bliver sat ud af kraft, og man kan fare vild mellem bygninger, der ligger i en afstand på under 25 meter. Mennesker er omkommet, fordi de trodsede forbuddet.

Whiteout i den kunstige form opstår f.eks, når en helikopter skal lande på sne. Rotorerne hvirvler sneen op, og piloten kan ikke orientere sig ordentligt. Det kræver, at piloten og hans navigatører anvender de rigtige procedurer under de ekstreme forhold. Det er en af de ting, der trænes under øvelsen Cold Response i Norge i øjeblikket.

Læs mere om Cold Responce på flyvevåbnets hjemmeside: