[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den Dannebrogssmykkede kiste blev båret af tre fra major Storruds kompagni i Afghanistan og tre andre gardere, mens Livgardens Musikkorps spillede ”Kongernes konge”.

Et æreskommando af gardere var opstillet. De nærmeste pårørende var ledsaget af en række venner og bekendte, og til stede var chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, og Den Kongelige Livgardes chef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær.

Regimentschefen lagde blomster ved kisten og sagde:

- Ved Livgarden var Anders Storrud kendt som den samvittighedsfulde og hårdt arbejdende officer. Anders gik ikke på kompromis med tingene – alt blev gennemført på bedst mulig måde. Han var dagligt et forbillede for sine soldater, og når der i forsvarets turbulente verden ikke altid var klarhed over, hvor Anders skulle hen med sit kompagni, så var der ingen vaklen i geledderne. Der, hvor Anders drog hen – der fulgte hans soldater ham.

- Den 16. oktober om morgenen vil vi aldrig glemme. Det vil være en dato, som vil blive husket hos Den kongelige Livgarde i al fremtid. Det var denne dag, en af de bedste chefer, regimentet har haft, faldt i kamp. Æret være Anders Johan Stæhr Storruds minde!

Dernæst talte feltpræst Jesper Svendsen, der tog udgangspunkt i 1. Korinterbrev, kapitel 13, der handler om kærligheden.

- Det var i sit virke som ægtefælle, som far, som søn, som broder, som ven og som kollega, at Anders Storrud gav kærligheden et udtryk, der i jer er blevet et varigt aftryk, et minde, sagde Jesper Svendsen. Disse minder skal få jer til levende at fastholde et billede af kærligheden. Af kærligheden som i jeres liv blandt andet fik konkret skikkelse af Anders.

Der blev bedt fadervor, og kisten blev båret ud, mens Livgardens Musikkorps spillede ”Det var på Isted Hede”.

Der er militær bisættelse af major Anders Storrud onsdag den 24. oktober klokken 13 fra Garnisons Kirke i København.