[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Atmosfærisk luft er gavnlig for os alle. Den transporterer den livgivende ilt til blodet og lemmerne. Men under tryk bliver den luft vi indånder faktisk giftig. Hvis man dykker med almindelig luft på mere end 30 meters dybde, stiger kvælstofkoncentrationen i blodet. Det fremkalder en dykkerrus og påvirker i princippet hjernen på samme måde som alkohol.

 
Dykkerleder Boye Winther overvåger
dykkerne i tryktanken og kan gribe ind
hvis en af dykkerne bliver utilpas.

På dybt vand
Det svarer til at være lettere beruset, og det er ikke ufarligt, hvis man arbejder under vand på 50 meters dybde. Det går ud over koncentrationsevnen, og det kan være livsfarligt, fordi dykkeren mister begreb om tid og sted. Derfor skal søværnets minører testes i en tryktank en gang om året. Her bliver de ført ned til 50 meters dybde i kontrollerede omgivelser.

- Dykkerne reagerer for-skelligt. Nogle mærker allerede de første tegn på kvælstofrus på 30 meter. Andre skal helt ned på 50 meter, men det påvirker os alle sammen, siger Jesper, der er en af de erfarne dykkere ved Søværnets Minørtjeneste.

 
Bag tommetykt glas, sidder dykkerne i
tryktanken.
Rydning af skarp ammunition
Derfor er det vigtigt, at dykkerne prøver rusen jævnligt, så de ved, hvordan det påvirker deres krop og hjerne. På vintertrænings-øvelsen i februar, skal minørerne dykke i de dybe norske fjorde ved Tromsø. Her skal de blandt andet rydde skarp ammunition.  Derfor skal dykkerne også være klar til at sige fra, hvis kroppen og hjernen ikke kan følge med.

- Vi kan som regel klare alle opgaver, selvom kvælstoffet påvirker os. Man skal have fokus på opgaven og koncentrere sig. Ofte tager det også længere tid, men opgaverne bliver løst, siger Jesper.

Hør en dykkerleder fortælle om dykkerrusen og se billeder fra tryktesten. (var. 0.49)