[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Du kan slet ikke sammenligne MK II med en kutter. Det her er et rigtigt skib, fortæller en begejstret Ulrik Dahl, som er oversergent og tilsynsførende fra Forsvarets Materieltjenestes MK II-projektgruppe.  

MK II skal afløse de udtjente kuttere af Barsø-klassen. Opgaverne er farvandsovervågning og suverænitetshåndhævelse i de indre danske farvande. På prøvesejladserne har skibets sødygtighed været uovertruffen. MK II er endnu ikke blevet afprøvet i rigtig hårdt vejr, men der har været god, stærk blæst under sejladserne.

- Moderne kuttere har en stævn som en storebæltsfærge, og hugger sig gennem bølgerne. Det her skib er langt og slankt og skærer sig gennem bølgerne. Det minder lidt om den gamle Triton-klasse, vi fik fra Italien efter krigen. Den har et pænt spring op mod stævnen og ligner ikke en container, sådan som mange nyere orlogsskibe gør. Sejladserne er gået over al forventning, fortæller Ulrik Dahl.

MK2 40 års udvikling
De første orlogskuttere i Barsø-klassen blev bygget i 1969, så MK II rummer knap fyrre års udvikling og forbedring. MK II er dobbelt så store og sejler 2 ½ gang så stærkt som Barsø-kutterne. 

- For fyrre år siden sejlede skibstrafikken med en fart ca. 10 knob, så det var også, hvad Barsø-klassen havde af motorkraft, men farten er jo øget end del i dag, fortæller Ulrik Dahl.

Mandskabet får bedre kår
Skibets sødygtighed gør, at tilværelsen for søfolkene vil blive forbedret i forhold til Barsø-klassen. Men ikke nok med det: Beboelsesforholdene er også blevet mærkbart bedre, og der er kabys og vaskeri ombord.  

- Der er virkelig gjort noget for, at mandskabet skal have det godt, samtidig med at skibet er konstrueret til at løse sin opgave bedst muligt. Det kan kun blive en succes, siger Ulrik Dahl.