[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Formålet med øvelsen er at træne myndighederne i de nationale stabs- og krisestyringsprocedurer, siger øvelseschef med det koordinerende ansvar for KRISØV 2007, Henrik G. Petersen. 

KRISØV 2007 er navnet på en stor terrorøvelse, som Den nationale operative stab samt en række ministerier og styrelser deltager i i denne uge. Den nationale operative stab består af en lang række myndigheder og styrelser fra politiet til Beredskabsstyrelsen.

- Hovedvægten lægges på tværgående koordination og samarbejde og på myndighedernes presse- og informationstjeneste, fortæller Henrik G. Petersen.

Forsvarets Mediecenter i nøglerolle
Kommunikation med befolkningen og medierne er en vigtig del af myndighedernes krisestyring. Øvelsen vil sætte stort fokus på denne opgave. Her spiller Forsvarets Mediecenter, FMC, en nøglerolle. 

- Forsvarets Mediecenter er øvelsesgiver. Vi vil komme med pressemæssige indspil, f.eks. ved at sende fiktive pressemeddelelser ud til øvelsesdeltagerne, og agere medier med fiktive tv-indslag. På den måde skulle vi gerne presse øvelsesdeltagerne, og træne dem i at svare kort og præcist og give dem et indtryk af, hvor meget de kan sige uden at piske en stemning op i befolkningen, fortæller Vickie Lind, redaktør i Forsvarets Mediecenter.

KRISØV 2007 forløber over to dage og er ikke varslet. Derfor ved Den nationale operative stab og de ministerier og styrelser, der deltager i øvelsen, ikke præcis, hvornår den starter.