[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Soldater fra det britiske 26. ingeniørregiment gravede tidligere i denne uge vandingskanaler for bønder i den øvre del af Sangin-dalen i den nordlige del af Helmand-provinsen. Gravearbejdet fandt sted, men soldater fra flere lande, blandt andet Danmark, fortsat er i gang med Operation Lastay Kulang. Operationen skal rydde Sangin-dalen for krigere fra Taleban og give den afghanske regering kontrol over den vigtige dal.

På trods af kampene vurderede briterne, at sikkerheden i dele af dalen var så god, at de med deres gravemaskiner kunne hjælpe de lokale med at grave vandingskanaler. Kanaler som de lokale ellers skulle have gravet med håndkraft. Det arbejde de britiske soldater udførte, vil forbedre vandingsmulighederne for omkring 5000 mennesker i dalen. Her ville høsten være kommet i fare i løbet af uger, hvis gravearbejdet ikke var blevet udført. Gravearbejdet som det ville have taget de lokale mange dage at udføre, er blevet forsinket som følge af kampene i dalen. 

Lars Nejsig, der er Udenrigsministeriets repræsentant i det sydlige Afghanistan fortæller, at støtten til de civile afghanere planlægges samtidig med de militære operationer.
- Der bliver lagt stor vægt på 'efter operations genopbygning'. Det er vigtigt at folk kan se, at der sker noget positivt. Eller taber de deres tillid til regeringen.

ISAF iværksatte operation Lastay Kulang i slutningen af maj, men operationen bygger videre på resultaterne fra flere offensive operationer i løbet af foråret. De har blandt andet sikret den afghanske regering kontrol over byerne Sangin og Gereshk. Operation Lastay Kulang omfatter 2000 soldater fra Storbritannien, Afghanistan, Danmark, Estland og USA.