[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Første arbejdsdag for de polske læger startede med morgenbord og taler af generallæge Erik Darre og oberst Carsten Vejre fra Forsvarets Personeltjeneste. Efter den varme velkomst gik turen videre til Høvelte Kaserne, hvor de nye rekrutter fik udleveret udrustning.

Læs mere om de polske læger her.

Se video fra de polske lægers første dag i dansk forsvar.