[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Michael Aagaard Jensen

På årets sidste aften kan det måske være fristende at affyre nødraketter, der er blevet for gamle, men det er både uansvarligt og kan blive dyrt advarer Søværnets Operative Kommando (SOK).

- Det er for mig ganske uforståeligt, at folk fra sejlermiljøet affyrer nødraketter uden at være i nød og dermed kan udløse en unødvendig eftersøgning. Den samme ressource kan kun bruges én gang. Så mens helikopteren flyver efter nødraketter ét sted, vil den teoretisk kunne mangle til en anden opgave; vi har godt nok mindst tre helikoptere på kort varsel, men de er placeret, så de bedst muligt dækker Danmark. Så en helikopter fra et andet sted i landet kan have væsentlig længere flyvetid for at være fremme, siger kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, Chef for Overvågnings- og Beredskabsafdelingen ved SOK.

SOK behandler alle anmeldelser om observation af nødraketter seriøst. I forbindelse med en anmeldelse taler de gerne med anmelderen for at høre fra vedkommende selv, hvad de har observeret, og i hvilken retning det var. Hvis det vurderes, at der kan være tale om nogen i nød sættes en eftersøgning i gang. Ofte vil det være med redningshelikopter, da den kan afsøge et stort område på kort tid.

Erstatning
I nogle tilfælde viser det sig desværre at være falsk alarm. I de tilfælde kan det blive dyrt for dem, der har affyret raketterne.
- Hvis folk affyrer nødraketter uden at være i nød, og vi dermed bruger ressourcer på en eftersøgning, vil vi efterfølgende fra søværnet side søge erstatning for de anvendte ressourcer. Det kan løbe op i mange tusind kroner, idet blot en enkelt flyvetime for en helikopter kan koste op til kr. 40.000, siger kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, Chef for Overvågnings- og Beredskabsafdelingen ved SOK.

En dom fra i år viser, hvor galt det kan gå. I december 2005 affyrede tre mænd nødraketter for sjovt. Det resulterede i, at en redningshelikopter i 35 minutter afsøgte det område omkring Haderslev, hvor raketterne var blevet set. I november i år blev mændene så dømt til at betale 18.659 kroner i erstatning for den falske udrykning.

Gamle raketter
Hvis man har nødraketter liggende, der er blevet for gamle, skal de afleveres til politiet. Skulle man være nysgerrig for at se, hvordan nødraketter affyres, kan det godt lade sig gøre. Bare det sker under ordnede forhold.
- Hvis man gerne vil se, hvordan affyring af nødraketter sker, eller ligefrem selv prøve det, kan man for eksempel gå sammen i sejlklubben og arrangere en aften, hvor dette sker under ordnede forhold. Det kræver naturligvis tilladelse af politiet, der så underretter SOK med flere om, at der forsætligt affyres nødraketter med kendt tid og sted, fortæller kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, Chef for Overvågnings- og Beredskabsafdelingen ved SOK.