[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Ved kajen i Torshavn ligger inspektionskutteren Agdlek fortøjet. Kutteren er ude på sin sidste rejse mellem Grønland og Danmark for aldrig mere at vende tilbage til Nordatlanten. Den skal hjem og udfases. Samtidig er kommandør Per Starklint ankommet til samme destination. Han er netop blevet udnævnt til chef for Færøernes Kommando.

Garvet søulk
Kommandør Per Starklint mærkede første gang den nordatlantiske havgus i 1975. Siden har han været chef på en lang række skibe, der har sejlet i Nordatlanten: Vædderen, Thetis og Triton og flere af de grønlandske inspektionskuttere for bare at nævne nogle få.

- Jeg interesserer mig meget for forsvarets opgaver i Nordatlanten. Suverænitetshåndhævelse, fiskeriinspektion og søredningstjeneste er meget vigtige opgaver. I princippet drejer det sig om at være til stede kontinuerligt. Det område, vi skal overvåge, er mere end fire gange større end det syddanske havområde inkl. Kattegat og Nordsøen. Det bliver noget af en udfordring, men jeg har sejlet rigtig meget heroppe, så jeg kender området godt, fortæller Per Starklint.

Chef på Absalon
Som chef gennem tre år på Absalon var Per Starklint ”testpilot” i det store skibs første fase.
Der er en milevid forskel på hans arbejde som chef på Absalon og på jobbet som chef for Færøernes Kommando.

- Det er det dejlige ved at være i forsvaret. Man får hele tiden nye udfordringer og oplevelser. Jeg glæder mig til at virke heroppe med den brave befolkning og smukke natur, der er på Færøerne. Jeg er blevet godt modtaget. På Færøernes Kommando er alle nærmest som en stor familie. Man kan virkelig mærke, at de ansattes hjerter banker for Færøernes Kommando, fortæller Per Starklint.   

Den nyudnævnte chef står også foran en anden stor udfordring: Det færøske sprog, som han har besluttet sig for at lære at læse og tale. 

- Sproget er vigtigt for at kunne agere ordentligt heroppe. Man skal kunne følge med i de lokale medier og have en forståelse for, hvad der rører sig i samfundet heroppe. Og så vil jeg gerne kunne tale de færøske søfolks modersmål. Dem har jeg nemlig meget stor respekt for, siger Per Starklint.   

Når en sailor går i land
Ved kajen i Torshavn bliver den nyudnævnte chefs gensyn med Agdlek vemodigt, for der er mange lighedspunkter i Kutterens og Per Starklints historie. Per Starklint har været chef på Agdlek. Det var dengang, vi vandt EM i fodbold. Og de har begge sejlet på Nordatlantens bølger i en menneskealder, men nu er det, i hvert fald for en tid, slut.

- Jeg er, om man så må sige, rykket op i den modsatte ende af kæden. Tidligere løste jeg opgaverne på søen. Nu sidder jeg på land med det overordnede ansvar. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg endnu ikke helt vænnet at være gået i land, og jeg har i mit stille sind et håb om, at jeg fra tid til anden bliver inviteret med ud og sejle i Nordatlanten, fortæller Per Starklint.