[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

 Oberst, kammerherre Søren Lyder Jacobsen, K.1. fratræder tjenesten som chef for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og afskediges efter ansøgning på grund af alder af hærens linie med pension fra udgangen af januar 2007.

Oberst Henning Brøchmann Larsen, R.1. tiltræder som chef for Hendes Majestæt Dronningens Adudantstab den 1. februar 2007. Oberst Henning Brøchmann Larsen er oberst i hæren og har tidligere forrettet tjeneste som stabschef ved Forsvarsakademiet og senest som chef for Peace Support Operation Training Centre i Bosnien-Herzegovina."