[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Normale danske feltrationer kræver tilberedning i felten. Det stiller nogle krav til hygiejnen, som det er praktisk umuligt at opnå i Afghanistans øde egne.

Derfor har de danske soldater på de fremskudte poster i Afghanistan levet af amerikanske feltrationer. De opvarmes ved en kemisk reaktion, der opstår når man tilsætter vand, og de kan derfor tilberedes hygiejnisk forsvarligt, selv under støvede og primitive forhold.

De amerikanske feltrationer er også en ernæringsmæssig god løsning. Men de danske soldater er ved at blive trætte af den ensformige kost.
Alternativer til de amerikanske rationer har derfor længe stået på hærens ønskeseddel, men det har været svært at finde producenter, hvis rationer kan imødekomme de krav, hæren stiller til feltrationer i Afghanistan.

Nu er lykkedes at finde 2500 rationer, som ankommer til Afghanistan 10. december. De bliver et supplement til de amerikanske. Ved at lave en aftale med en norsk producent håber hæren at have fundet produkter, som passer til danske soldaters smag. Derfor får de danske soldater i Helmand-provinsen nu lidt kostforandring op til jul.