[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Pengene til nyt udstyr til specialoperationsstyrkerne (Frømands- og Jægerkorpset) er bevilliget og det topmoderne materiel er nu under anskaffelse.

Det nyeste isenkram
Nye køretøjer der kan bevæge sig i alt slags terræn monteres med nye våben og bliver udstyret med en særlig sløringsmekanisme der gør, at køretøjet ikke kan ses på radar eller med termisk udstyr om natten. Jægerne får dagkikkerter med ekstrem rækkevidde, termisk lysforstærkningskapacitet, samt små radarsystemer der kan ”se” gennem mure.
Til kamp i mørke får de natsynskikkerter af forskellige typer og våbensigter med natsyn.

Operationer af længere varighed
Jægernes nuværende udstyr har været en begrænsende faktor for hvor lang tid de kunne være indsat uden genforsyning. Tidligere har jægerne været afhængige af nye forsyninger efter en uges indsats, men fremover vil de kunne klare sig i op til tre uger uden genforsyning. En del af korpsets nye udstyr bliver fjernstyrede faldskærme og lignende til ubemandet nedkastning af forsyninger, og med det vil indsatsperioden kunne forlænges yderligere.

Gode samarbejdspartnere
Det nye udstyr gør specialoperationsstyrkerne i stand til at samarbejde endnu bedre med de amerikanske og britiske enheder af lignende karakter. Med det nye udstyr bliver de danske soldater i stand til bedre at passe på sig selv. Anskaffelserne foregår løbende i forligsperioden. Forsvaret forventer at anskaffe 12 ubemandende flysystemer af typen Raven, hvoraf tre af systemerne vil tilfalde Jægerkorpset. Raven vil sandsynligvis komme til Danmark i januar eller februar og derefter blive udleveret til enhederne.