[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I sidste uge druknede en fynbo da han faldt overbord fra sin båd. I starten af ugen kæntrede en tysk familie ved Ærø og svømmede en lille time for at komme i land.
Sejlersæsonen er på sit højeste lige nu, og Søværnets Operative Kommando ønsker dig god vind med 10 gode råd, inden du begiver dig ud i din sejlbåd.

1. Bær altid redningsvest. Sørg for, at båden er udstyret med korrekte og velfungerende redningsmidler som bl.a. redningsveste med lys og fløjte samt nødraketter.

2. Check vejrudsigten og planlæg sejladsen efter vejret og sejlererfaring.

3. Sørg for, at båden er udstyret med gode navigationshjælpemidler, herunder opdaterede søkort.

4. Medbring velfungerende og opladte kommunikationsmidler.

5. Medbring tilstrækkeligt brændstof til turen og kontroller, at motor og brændstoftilførsel er i orden.

6. Hav den rette påklædning på, som efter forholdene kan beskytte tilstrækkeligt mod kulde, og som vil være synlig på havet. Afkøling i vand går stærkt.

7. Sørg for, at bådens besætning er uddannet i navigation, kommunikation, sømandsskab og mand over bord manøvrer, så en overbordfalden hurtigt kan samles op, og hjælp evt. kan tilkaldes.

8. Brug livline, når du arbejder på dækket.

9. Udarbejd en plan for sejladsen og hold en kontaktperson i land opdateret, specielt hvis forsinkelser måtte opstå.

10. Ring til alarmcentralen (112) eller kald Lyngby Radio, hvis uheldet er ude.