[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kontrakten, som oprindeligt løb frem til 2021, ophører nu i 2011, derefter flyttes uddannelsen tilbage til Euro Nato Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) Texas, USA.

Flytningen af uddannelsen fra NFTC til ENJJPT forventes at give forsvaret en samlet besparelse i årene 2007-2021 på mellem 200 - 300 mio. kr. Den store besparelse skyldes bl.a. udviklingen i $ kurserne -hvor den canadiske $ kurs er steget, er den amerikanske $ kurs tilsvarende faldet. Kursudviklingen har således medvirket til at gøre ENJJPT til et økonomisk mere attraktivt alternativ.

Tilsvarende uddannelse på kortere tid til færre penge
Kontrakten med NFTC blev originalt indgået, fordi forsvaret i 90erne havde et stort behov for uddannelse af piloter efter en massiv afgang af piloter til det civile. Efter 2001 stoppede denne store afgang af piloter til det civile, og sænkede dermed forsvarets behov for uddannelse af piloter.

Forsvaret har siden 2000 gennemført uddannelse af piloter ved NFTC, og har derfor nu haft det nødvendige erfaringsgrundlag til at vurdere uddannelses faglige og økonomiske kvaliteter.

Uddannelsen ved NFTC varer 22 måneder, mens en næsten tilsvarende uddannelse ved ENJJPT kun varer 14 måneder. Omskoling til F-16 i DK har desuden vist sig at være lige ressourcekrævende om eleven har gennemgået uddannelsen ved NFTC eller ENJJPT. Endeligt har der ikke kunnet spores nogen væsentlig kvalitetsforskel på de nuværende uddannelser.

Kontraktændringen er således et udtryk for godt købmandskab. Den øgede udgift til uddannelse af piloter ved NFTC har ikke kunnet spares hjem ved en kortere omskolingsperiode i DK, og kontraktændringen er dermed en naturlig konsekvens af erfaringerne ved NFTC og de relativt lavere priser ved ENJJPT.