[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Siden 2004 har det været et internationalt krav, at alle større handelsskibe har et system, så skibets kaptajn eller besætning kan slå alarm, hvis skibet bliver udsat for overfald fra pirater eller terrorister. Systemet, der kaldes et Ship Security Alert System (SSAS), sender en alarm via satellit, når besætningen trykker på en skjult knap, der eksempelvis er placeret på skibets bro.

For danske skibe i internationalt farvand og udenlandske skibe i danske farvand er det Søværnets Operative Kommando eller mere præcist Maritime Assistance Service (MAS), der modtager alarmerne. Det er det, selv om Forsvaret ikke har noget at gøre med de alarmsystemer, der er installeret på skibene, og selv om det er en sag for politiet, når et dansk skib bliver overfaldet.
- Den Internationale Maritime Organisation, IMO, har anbefalet, at civile skibe skal have et centralt døgnbemandet kontaktpunkt, både i forhold til eftersøgning og redning, forurening og sikkerhed. I Danmark er det Maritime Assistance Service. Maritime Assistance Service har også en faglig viden om skibene, som de ikke har hos eksempelvis politiet. Derfor er det helt naturligt, at opgaven ligger hos Søværnet, forklarer orlogskaptajn Per Møller Nielsen fra Forsvarskommandoen.

Når Maritime Assistance Service har modtaget en alarm, undersøger tjenesten først via skibets rederi, om der er tale om en test eller en fejl. Hvis det ikke er tilfældet, kontakter Maritime Assistance Service Rigspolitiet og Forsvarskommandoen i nævnte rækkefølge. Derefter er sagen politiets. Forsvaret kan dog bidrage til en løsning af den situation, der er opstået. Det kan ske via Forsvarets internationale kontakter, ved at skaffe efterretninger eller ved at støtte politiet.