[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Premierløjtnant af reserven Steen Rønn Sørensen fra Danske Artilleriregiment i Varde blev begravet i sin hjemby Holstebro den 9. maj.

Til stede var de nærmeste pårørende – mor, far og en storebror – samt venner, bekendte, reserveofficerskolleger og en stor delegation fra 1. Artilleriafdeling.


Steen Rønn Sørensens kiste bæres ud fra Holstebro Kirke.
Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste, Keld Zacho.

Forsvarsminister Søren Gade deltog sammen med chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, chefen for Danske Artilleriregiment og Hærens Ildstøtteskole, oberst Werner P. Kahle, stabschefen for Hærens Ildstøtteskole, oberstløjtnant Claus Dixen Møller, og formanden for Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, major af reserven Karsten Heiselberg.

Den amerikanske ambassade i København var repræsenteret af oberstløjtnant Kurt Michael Marisa, der er luftvåbens attaché i Danmark.

I kirken
Den militære begravelse blev indledt i Holstebro Kirke. Her blev der sunget tre salmer. ”Se nu stiger solen”, ”Op al den ting som Gud har gjort” og ”Den signede dag med fryd vi ser”.
Den kirkelige handling blev ledet af Alex Dahl Nielsen, der er feltpræst ved 1. Artilleriafdeling og til daglig sognepræst ved Fredens Kirke i Herning.

I sin tale sagde Alex Dahl Nielsen:
” Steen Rønn Sørensen døde som følge af de kvæstelser, han pådrog sig forrige søndag i tjenesten for sit land – i kamp for fred og frihed – i kamp til det sidste. Med den sædvanlige intense koncentration og faglige dygtighed, som Steen Rønn Sørensen var kendt for i sin enhed, kæmpede han til det sidste for at beskytte sine kammerater mod at blive ramt af talebanernes fjendtlige ild. Her betalte Steen Rønn Sørensen soldatens ultimative pris – at sætte livet til for andre og for sit land. Steen Rønn Sørensen var soldat helt ind i sit inderste og kendte også den risiko, som følger med.

Nu er det brydningstid  - nu er dagen kommet, hvor der skal tages jordisk afsked med Steen Rønn Sørensen.

Vort land, Danske Artilleriregiment, dets 1. Afdeling og Steen Rønn Sørensens batteri har mistet en ung, dygtig, kompetent og meget engageret officer i tjenesten for vort land. Kammerater og kollegaer i hæren samt vennerne fra det civile liv har mistet en god, vellidt og højt respekteret kammerat, kollega og ven, som var kendt for ikke at gøre forskel på høj og lav og kendt for at sprede godt humør omkring sig.
Steen Rønn Sørensens minde vil blive æret vidt omkring.”


Kisten anbringes i rustvognen. I forgrunden med ryggen til chefen for stabseskadronen i Afghanistan, major Charlotte Wetche, og yderst til venstre feltpræst Alex Dahl Nielsen.

På kirkegården
Steen Rønn Sørensens kiste blev båret ud til den ventende rustvogn under kommando af hans eskadronchef i Afghanistan, og bærerne var tre af hans nærmeste kollegaer fra Afghanistan samt tre fra Danske Artilleriregiment.

Da kisten blev båret frem på kirkegården lød der tre skud – Dansk løsen – fra en salutkanon.


Kisten anbragt på en katafalk føres frem til graven på Holstebro Kirkegård.

Da kisten var sænket i graven, og jordpåkastelsen foretaget, blev der bedt Fadervor og lyst velsignelse. Derefter sang de forsamlede ”Altid frejdig når du går”.
Som afslutning blæste en trompeter fra Slesvigske Musikkorps ”Last Post”.

Efter begravelsen var der mindesammenkomst på Hotel Schaumburg.

Præstens tale til Steen Rønn Sørensen (pdf)

Fotogalleri:

Mindehøjtidelighed for Steen R. Sørensen
Chefen for Det Danske Element, major Charlotte Wetche, mindedes sin officerskammerat over for den samlede bataljon.

Pressefoto til fri redaktionel anvendelse.