[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Foreløbig er kontorets chef major Anders Rex Christensen udpeget. Forsvarets Personeltjeneste er i gang med at besætte de tre militære og to civile stillinger - en økonom og ingeniør - der skal bemande resten af kontoret.

Følge Gripen, Eurofighter og Joint Strike Fighter
En af kontorets opgaver bliver at følge udviklingen af de tre kandidater, herunder de to europæiske kandidater til fremtidens kampfly - Gripen og Eurofighteren. Forsvaret har siden 2002 observeret, hvordan projektet med Joint Strike Fighter skrider frem. Ellers skal kontoret koordinere Flyvertaktisk Kommandos og Forsvarets Materieltjenestes indsats i relation til anskaffelsen af kampfly. Anders Rex Christensens folk skal også holde kontakt til det norske og hollandske forsvar, der også står overfor at udskifte deres F-16 fly.

Seks parametre
Når kontoret skal vurdere de tre kandidater - Gripen, Eurofighteren og Joint Strike Fighter - er der seks parametre, de skal tage hensyn til.
Effektivitet på missioner, overlevelsesevne, fremtidssikring, risiko, anskaffelses- og driftsprisen. Effektiviteten betyder flyets evne til at erkende mål i al slags vejr, hvilken afstand det kan ramme målet fra og hvor stor præcision målet kan rammes med.
Overlevelsesevnen er flyets muligheder for at forsvare sig mod radar- og missilsystemer. Med fremtidssikring menes der fx, hvor længe der er reservedele til det fremtidige fly og hvilket udviklingspotentiale flyet har. Risikovurderingen ved projektet drejer sig om at undgå overraskelser. I forhold til pris er der naturligvis købsprisen at tage hensyn til, men også hvor meget eksempelvis uddannelse og våbensystemer til flyet koster.

Langt perspektiv
Projektkontor Nyt Kampfly skal arbejde med en lang tidshorisont. Et eventuelt nyt kampfly forventes at holde i over 30 år, det vil sige mindst indtil år 2050. Det er sandsynligt at investeringen vil løbe over en længere årrække, ligesom da man købte F-16 flyet.