[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der var tilfredshed over hele linjen under overdragelsesceremonien hos Air Control Wing i Karup. Det eneste skår i glæden var, at projektlederen Jørgen Kragh ikke var til stede, da han har ydet et stort bidrag til det succesrige projekt. Kontreadmiral Finn Hansen fra Forsvarets Materieltjeneste konstaterede, at det havde været den rigtige strategi at satse på en hyldevare – det vil sige en radar, som allerede er i brug i mange lande og som virker fra dag ét. En storsmilende Carl Banner fra Lockheed Martin, der har leveret radarne, kunne se tilbage på et tillidsfuldt samarbejde, hvor alle problemer hurtigt blev ryddet af vejen. Det er en af forklaringerne på, at Forsvarets Materieltjeneste allerede tilbage i juli 2007 fik de to mobile TPS 77 radarer til Danmark. Det skete cirka fire og syv måneder før tiden.

En historisk dag
Det er en milepæl for flyvevåbnet, at de nu har mobile radarer. Det er de første radarer, som det danske forsvar selv køber. Før fik man dem gennem våbenhjælp og fra NATO. Samtidig betyder det, at Air Control Wing, som flyvevåbnets sidste enhed, nu også for alvor kan komme med på den internationale vogn, fordi radaren kan udsendes på missioner. 

Allerede på mandag skal den mobile radar for første gang pilles ned og sættes op igen, da den skal være med på flyvevåbnets og hærens opvisning ved forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus, der finder sted i Karup på torsdag. Næste rejse for raderne går til Skrydstrup og Skalstrup. De skal afløse to forældede stationære radarer. 

Læs mere på flyvevåbnets hjemmeside