[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets Auditørkorps har afsluttet sin undersøgelse af skydeulykken i Oksbøl øvelsesterræn den 17. januar 2007, hvor konstabelelev Kenneth Holst blev dræbt og en befalingsmand såret.

Af redegørelsen fra Auditørkorpset fremgår det bl.a., at ingen personer er blevet sigtet for overtrædelse af militær straffelov eller anden lovgivning i forbindelse med undersøgelsen af ulykken.

Læs hele redegørelsen på Auditørkorpsets hjemmeside