[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I de seneste år har medierne flittigt skrevet om, at en fedmeepidemi skulle have ramt Danmark. På det sidste har flere medier også skrevet, at denne epidemi skulle være stagneret. Nogle medier henviser til tal fra Forsvaret, men koordinerende sessionslæge ved Forsvarets Rekruttering, Peer Winberg, afviser blankt:

- Jeg ved ikke, hvor medierne har de tal fra. Vores målinger af de unge mennesker de sidste mange år viser hverken en stigning eller et fald. Hvis der i befolkningen er en tendens til overvægt, må det være andre aldersklasser end de, der er til session. De tal medierne påstår, de har fra os, kan jeg ikke genkende, siger Peer Winberg. 

BMI-forvirring
I 2002 begyndte Forsvaret systematisk at registrere de sessionsmødendes BMI, Body Massive Index. Dermed fik man for første gang sikre tal på unge mænds overvægt og fedme. Fra 2002 til i dag er der ikke sket de store ændringer i de indkaldtes højde-vægtrelation. 

De, der har et BMI-tal på 25-30, er normalt det, man kalder let overvægtige. De udgør ca. 20 procent af de sessionsbehandlede.
De, der har et BMI på over 30, er normalt decideret overvægtige og udgør omkring 7 procent af de sessionsbehandlede.
Ca. 2 procent af de som møder til session kasseres pga. overvægt.

Disse tal har været nogenlunde konstante, siden man begyndte at registrere de indkaldtes BMI, så
Peer Winberg afviser en fedmeepidemi. 
- Tallene fra første halvår af 2007 er ikke færdigbehandlede endnu. Det eneste statistiske fald vi kan se i tallene fra 2006 er, at gruppen med et BMI på over 30 er faldet fra 7,6 til 7,4 procent fra første til andet halvår. Det tal kan sagtens bero på en statistisk usikkerhed eller forklares gennem måleusikkerheden.

Peer Winberg kan heller ikke bekræfte et målbart fald i antallet af overvægtige, der møder til session.
- Hvis man sammenligner den første halvårsmåling af BMI i 2002 med den seneste måling fra 2006, er der et lille fald hos fra 20,2 til 19,4 procent hos de let overvægtige (BMI  25-30). Hos de decideret overvægtige (BMI 30+) fra 6,7 og 7,4 procent. De vidt forskellige tal kan man intet udlede af, fortæller Peer Winberg.

Stigning i 1990'erne 
Peer Winberg har været sessionslæge i de sidste 18 år. Før 2002 målte og vejede man kun de indkaldte uden at registrere BMI.
- Før 2002 er det eneste indicium, vi har på de sessionsbehandledes overvægt, den procentdel vi kasserede pga. samme. Fra slutningen af firserne til 1997 var der en stigning i det tal. Siden har det været konstant. Med BMI-målingerne har vi nogle sikre tal, der taler deres tydelige sprog. Formodninger kan vi ikke bruge til ret meget, slutter sessionslægen.