[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Koalitionen i det sydlige Irak overdrager i stadigt flere områder ansvaret for sikkerheden til irakiske sikkerhedsstyrker. Det betyder, at koalitionen er overgået til en mere tilbagetrukket rolle, og antallet af styrker er blevet reduceret.

På den baggrund kunne danske og britiske styrker i april 2007 overdrage Shaiba Logistic Base og Camp Danevang til irakiske sikkerhedsstyrker, og de danske og britiske soldater kunne samles i en ny lejr tættere på Basra.

De irakiske sikkerhedsstyrker løser faktisk sikkerhedsopgaverne i de områder, som er overdraget til irakisk kontrol. Men militser, som er fjendtligt indstillet overfor koalitionen, har nu kunnet koncentrere deres indsats mod den danske og britiske lejr. Det samlede trusselsniveau i det sydlige Irak er ikke øget, men det er truslen mod de danske styrker i lejren.

Forsvaret overvejer derfor løbende, hvordan indsatsen for at reducere truslen mod soldaterne kan styrkes. Militserne lytter og læser med. Derfor er Forsvaret meget tilbageholdende med at redegøre for, hvordan og med hvilke midler truslen kan reduceres.

Den danske bataljon fortsætter med at løse sine opgaver, og arbejdet med genopbygningsprojekter og samarbejde med de irakiske sikkerhedsstyrker fortsætter som hidtil.

Forsvarschef general Jesper Helsø udtaler: ”Det er ironisk, at truslen mod de danske styrker øges som følge af, at de har fået en mere tilbagetrukket rolle. Men soldaterne gør fortsat en formidabel indsats under meget vanskelige vilkår. De fortjener, at vi giver dem al den støtte, som vi kan.”