[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

365 dage om året overvåger Søværnet i døgndrift skibstrafikken. Normalt er opgaven blevet udført af atten operatører under VTS Storebælt (Vessel Traffic Service), men nu er antallet blevet udvidet til 24 operatører.
- Udvidelsen sker for at gøre det mere sikkert at sejle i Storebælt. Efter udvidelsen bliver området, vi skal overvåge, dobbelt så stort, og vi får større beføjelser, siger chef for VTS Storebælt, Jørgen Brandt.
Med udvidelsen får VTS Storebælt mandat til at give skibene konkret vejledning til sejlads, så de undgår at gå på grund med en følgende risiko for forurening af havmiljøet. 

Holder øje med skibene
Et andet formål med udvidelsen er at assistere skibsfarten, så ingen sejler ind i Storebæltsbroen, eller der sker andet, som kan forårsage farlige situationer. 98 procent af skibene, der passerer farvandet, rapporterer frivilligt til VTS Storebælt, når de sejler ind i VTS området. Og skibene ved, at der holdes øje med dem.
- Skibene får at vide, at vi overvåger dem minutiøst, og det i sig selv fremmer sikkerheden, siger Jørgen Brandt, som forventer en del mere travlhed og støj på radioen i operationsrummet efter udvidelsen.