[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De var 14 mand, da ugen begyndte. I dag bliver cirka halvdelen sorteret fra til næste uges benhårde øvelse. Soldaterne på enkeltkæmperkursus 2007 er med på en af Forsvarets hårdeste uddannelser.
Det handler om solide militære færdigheder, fysisk udholdenhed og ikke mindst vilje til at gennemfører kurset. Det giver soldaterne retten til at bære sølvdolken, der signalerer ekstraordinære evner til at overleve alene i en krigszone bag fjendens linier.

Kurset er frivilligt, og det er primært soldater fra hærens opklarings- og spejderenheder, der kan deltage. Alle fastansatte soldater i hæren kan til gengæld søge om at komme på kurset.

Jernhård vilje
Det er opklaringsbataljonen ved 1. brigade, der afholder kurset. Her lægger man vægt på, at soldaterne viser mod, viljestyrke og ikke mindst evne til at klare kritiske situationer alene under barske vilkår.
Alle kursusdeltagere, som har bestået optagelsesprøven, er fremragende soldater. Men det giver ikke automatisk adgang til enkeltkæmperkursets anden del.

Denne uge har man lagt vægt på at uddanne soldaterne i patruljetjeneste, overlevelsesteknik og orienteringslære m.m.. I enkeltkæmperugen skal gamle og nye færdigheder stå sin prøve.   

- Vi har valgt at lægge et højt niveau. Det skal være noget specielt at gennemføre enkeltkæmperkurset. Derfor kan soldaterne ikke forvente, at de også er med i næste uge, siger oversergent Allan Jørgensen, der er en af instruktørerne på kurset.

 
Kurset sætter tydelige spor på
soldaterne. Foto: Kim Thygesen,

I grænseland
Derfor har der næsten dagligt været kontrolprøver, hvor kursisternes færdigheder prøves af. Samtidig har der været selvtillidsprøver, hvor soldaterne skal vise overblik, ro og vilje til at bevæge sig i angstens grænseland.

I eftermiddag får kursisterne så den endelige evaluering.
Her vil 7 mand sikkert blive skuffet. Seks har klaret kravene, der giver dem adgang til lidelserne på kurset anden uge.

- Denne uge har været hård, men i næste uge strammer vi skruerne. Her kommer soldaterne op i det røde felt, fortæller Allan Jørgensen.

Med kursusbeviset i hånden kan soldaterne løse selvstændige patruljeopgaver, og de kan også fungere som hjælpeinstruktører ved deres egne enheder. 

Læs mere om Enkeltkæmperkursus 2007 på 1. brigades hjemmeside.