[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De har hjulpet irakiske lokalsamfund med alt fra renovering af skoler og rådhuse til forståelse af demokrati. Men nu er det slut for den 12-mands enhed, som har arbejdet med genopbygningen i det danske ansvarsområde. Rebuilding Unit Denmark (RUD) har netop afsluttet de sidste projekter og overdraget dem til irakerne.
 
I fremtiden bliver det op til briterne at følge op på det arbejde, som danskerne har udført i det sydlige Irak. Forleden var alle de lokale byråd samlet til et sidste møde med danskerne i Camp Einherjer. Her mødte de for første gang de britiske soldater, som skal overtage genopbygningsarbejdet i området. Men i følge chefen for Rebuilding Unit Denmark, Major Nicolas Webèr, så er det umuligt at spå om, hvor grundigt der vil blive fulgt op på de danske projekter og fremskridtet for de lokale byråd i fremtiden.
 
Genopbygning for millioner
RUD-enheden på Irak hold 9 har lavet genopbygningsprojekter for omkring 4,1 million dollars. En af største succeser er et danske vandprojekt, som har skaffet rent drikkevand til 100.000 mennesker, og givet dem mulighed for at få lagt vand ind i husene.
Der har været fokus på sundhed, uddannelse og lokal administration. Det betyder helt konkret, at lokale sundhedsklinikker er blevet renoveret og har fået udstyr, 30 skoler er blevet sat i stand og har fået undervisningsmateriale, og lokale byråd har fået undervisning i demokrati og drift.
Pengene er kommet fra det danske udenrigsministerium og diverse koalitionsfonde.
 
Det er blevet til mere end 80 projekter alene i det seneste halve år. Vægten for den danske genopbygningsindsats har i høj grad ligget på "local governance" - det vil sige, at det har været de lokale byråd og entreprenører selv, der har stået for at udføre projekterne. Selvfølgelig med danskerne på sidelinien. Og mange af de lokale byråd har nu lært at stå på egne ben og stille krav til områdets provinsråd.