[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Søværnets personel kender min holdning til indtagelse af alkohol i tjenesten. Vores rusmiddelpolitik er klinkende klar; indtagelse af alkohol til søs og i forbindelse med vagt og tjeneste i land om bord i søværnets skibe må ikke finde sted.

Således skriver kontreadmiral Nils Wang i sin redegørelse til Forsvarskommandoen.

Du kan læse mere og hele redegørelsen på Søværnets Operative Kommandos hjemmeside.